مقاله ها

کمیسیون گردشگری و خدمات :

 

 

کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی با هدف ارائه فرصتها در سطح ملی، اجرایی کردن تصمیم گیریهای کارشناسانه با مشاوره اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برگزار می شود. از اهداف بلند مدت این کمیسیون بالا بردن سطح آموزش هتلداری، جذب همکاری بیشتر مسئولین دولتی برای جلوگیری از موازی کاری، آموزش جذب صحیح توریست و توسعه صنعت توریسم در فارس به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمدی استان و کارشناسانه کردن جذب توریسم سلامت خصوصا از کشورهای همجوار میباشد.

 

ترکیب کمیسیون:

 

 

—انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی، جهانگردی 
سازمان میراث فرهنگی  استان فارس
شهرداری  شیراز
بنیاد فارس شناسی 
سازمان صنعت.معدن.تجارت استان فارس
شرکت توسعه گردشگری استان فارس
 معاونت پشتیبانی آستان احمدی 
شرکت هماپیمایی آسمان 
شرکت نمایشگاه های بین المللی  شیراز
اتحادیه مهمانپذیران 
جامعه هتلداران 
اتحادیه آژانس ها 
مرکز بین المللی دانشگاه شیراز
شهر سلامت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز